Dr Beata Gessel weźmie udział w panelu dyskusyjnym Dwie dekady opcji menedżerskich w Polsce – dorobek i perspektywy?, organizowanym w ramach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, 9 września 2010, przez Enterprise Investors.

Wśród poruszanych tematów znajdą m. in. cele programów opcyjnych oraz sposoby weryfikowania wypełniania ich założeń, opcja menadżerska w procesie rekrutacji i budowania związków zespołu menadżerskiego ze spółką, krąg menedżerów objętych systemem opcyjnym oraz instrumenty służące do wynagradzania w ramach programów opcyjnych i opodatkowanie przychodów z opcji.

Oprócz dr Beaty Gessel na temat opcji menedżerskich dyskutować będą Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający Enterprise Investors; Wiesław Rozłucki, były Prezes GPW, Doradca Strategiczny Rothschild; JR Smith, Prezes AVG; Krzysztof Kawalec, Prezes Magellan S.A., Matthew Tebeau, Partner Zarządzający Heidrick & Struggles na CEE oraz Przemysław Gdański, Członek Zarządu BRE Bank.

Więcej o Forum Ekonomicznym