Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL, wzięła udział w organizowanej w Brukseli dnia 14 kwietnia 2010 roku debacie Roundtable on collective redress. Uczestnikami dyskusji byli komisarze i członkowie Komisji Europejskich, eurodeputowani oraz przedstawiciele organizacji Businesseurope.

Debata była poświęcona przedstawieniu i promocji polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz mediacji jako alternatywy dla postępowań sądowych, a także zastosowaniu tej metody w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.