W dniu 17 listopada br. w Warszawie została utworzona Polsko-Maltańska Izba Gospodarcza. Celem Izby jest intensyfikacja polsko-maltańskich relacji gospodarczych i kulturalnych, ułatwianie kontaktów i wymiany propozycji pomiędzy partnerami biznesowymi z obu państw oraz promocja inicjatyw gospodarczych polskich na Malcie i maltańskich w Polsce.

Dr Janusz Fiszer, wspólnik w Kancelarii GESSEL kierujący działem prawa podatkowego, został wybrany na członka Zarządu Izby.