10 marca odbędą się dodatkowe zajęcia dla aplikantów adwokackich z wystąpień publicznych, które organizuje Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Spotkanie online, poprowadzi dr Paweł Blajer, of counsel, adwokat - koordynator zespołu ds. kontaktów z mediami i komunikacji przy NRA oraz wieloletni dziennikarz prawno-ekonomiczny.   

Szkolenia są szczególnie dedykowane aplikantom drugiego roku, którzy w tym roku biorą udział w konkursie krasomówczym.

Szczegóły znajdują się na stronie NRA.