Facebook zmienia zapisy regulaminu i wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystuje dane użytkowników po dyskusjach z Komisją Europejską i władzami chroniącymi interesy konsumentów. 

Wczoraj Komisja Europejska i organy ochrony konsumentów przyjęły z zadowoleniem zaktualizowany regulamin świadczenia usług przez Facebooka. Teraz jasno wyjaśnia, w  jaki sposób firma wykorzystuje dane użytkowników w celu opracowania działań profilujących i dedykowanych reklam w celu finansowania swojej firmy. 

Nowe zapisy regulaminu określają, jakie usługi Facebook sprzedaje stronom trzecim, w jaki sposób konsumenci mogą zamknąć swoje konta i pod jakimi warunkami konta mogą zostać wyłączone. Zmiany te mają na celu przedstawienie pełnego modelu biznesowego Facebooka w kompleksowy sposób i prostym językiem dla użytkowników. 

Vera Jourová, Komisarz ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci, wyraziła swoje zadowolenie z porozumienia:

Dzisiaj Facebook w końcu okazuje zaangażowanie na rzecz większej przejrzystości i prostoty językaregulaminu świadczenia usług. Firma, która chce przywrócić zaufanie konsumentów po skandalu Facebook / Cambridge Analytica nie powinna kryć się za skomplikowanym, prawnym żargonem na temat tego, jak zarabia miliardy na danych swoich użytkowników. Teraz użytkownicy wyraźnie zrozumieją, że ich dane są wykorzystywane przez sieć społecznościową do sprzedaży dedykowanych reklam. Łącząc siły, organy ochrony konsumentów i Komisja Europejska, stanęły w obronie prawa konsumentów UE ”.

W rezultacie Facebook wprowadzi nowy tekst do regulaminu. Co dokładnie się zmieni? Szczegóły można znaleźć w specjalnym dokumencie, udostępnionym poniżej.