Zespół fuzji i przejęć Kancelarii GESSEL, pod kierunkiem Marcina Macieszczaka, doradzał funduszom Nova Polonia Private Equity Fund LLC oraz FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden), których doradcą inwestycyjnym był Krokus PE, przy transakcji sprzedaży 84% akcji spółki Centrum Filmowe Helios S.A. holdingowi Agora S.A.

CF Helios S.A. – bezpośrednio i poprzez spółkę zależną Kinoplex – prowadzi sieć kin wielosalowych (multipleksów) w całej Polsce i posiada około 24% udziału w krajowym rynku multipleksów. Ostateczna umowa dotycząca nabycia akcji została zawarta 31 sierpnia 2010 r. Wartość transakcji wyniosła 26.200.128,24 EUR.