Kancelaria GESSEL doradzała Sygnity przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z produktami Infomedica i Mmedica, za 28 mln zł netto. Zarząd Sygnity w negocjacjach wspierał zespół M&A w Kancelarii GESSEL. 4 grudnia akcjonariusze Sygnity zgodzili się na przeprowadzenie transakcji na NWZ. Zarząd Sygnity w negocjacjach wspierał zespół M&A Kancelarii GESSEL pod kierownictwem Marcina Macieszczaka i Piotra Schramma.

Przeniesienie na ABG Spin zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sygnity określono na dzień 11 grudnia 2007 roku, tj. po uzyskaniu zapłaty przez spółkę pierwszej raty uzgodnionej ceny sprzedaży i po dostarczeniu gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę części ceny sprzedaży należnej za zbywaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Całkowite rozliczenie transakcji sprzedaży nastąpić ma w terminie do 11 stycznia 2008 roku.