Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI jest jednym z doradców Tesgas S.A. przy ofercie publicznej, której celem jest m.in. sfinansowanie przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia. Oferta ta będzie połączona ze zmianą rynku notowań akcji spółki Tesgas S.A. z NewConnect na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Publikacja zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Tesgas S.A. jest planowana na 10 czerwca b. r., a debiut giełdowy na lipiec.

Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny Tesgas S.A. został opublikowany 10 czerwca b.r., zaś debiut giełdowy przewidziany jest na lipiec.