W ramach transakcji typu MBO (Management Buy Out – wykup menedżerski) fundusz AVALLON MBO FUND II wraz z grupą menadżerską nabył od szwedzkiego MPS Holding AB 100% udziałów w spółce MPS International Ltd. Sp. z o.o., polskiego producenta kosmetyków oraz chemii gospodarczej pod markami własnymi klientów oraz opakowań.

Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną transakcji po stronie Avallon, obejmującą w szczególności: badanie due dilligence, przygotowanie i negocjacje umowy zakupu udziałów w MPS od szwedzkiego właściciela firmy, prace nad umową inwestycyjną pomiędzy funduszem Avallon a grupą menadżerską, doradztwo prawne przy pozyskaniu finansowania transakcji oraz udział w negocjacjach umów handlowych MPS dotyczących dalszej dystrybucji produktów MPS już po realizacji transakcji.

Projekt ze strony kancelarii GESSEL prowadził Maciej Kożuchowski, radca prawny, managing associate w zespole fuzji i przejęć przy wsparciu m.in. Moniki Wołoszki, radcy prawnego i managing associate oraz aplikantek adwokackich: Karoliny Turko i Karoliny Krzal.