11 grudnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu współkontroli nad Corab Sp. z o.o.

Corab Sp. z o.o. jest w Polsce wiodącym producentem i dystrybutorem sprzętu, konstrukcji stelażowych i systemów mocowań fotowoltaicznych na wszystkie rodzaje dachów.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie klienta w toku postepowania przed Prezesem UOKiK. Nad projektem pracowały Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny, oraz Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat.