Diagnostyka Sp. z o.o. oraz Polski Bank Komórek Macierzystych zawarły umowę, na mocy której PBKM objął 100% udziałów w spółce Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o., której dotychczasowym większościowym udziałowcem była Diagnostyka Sp. z o.o., natomiast Diagnostyka uzyskała status kilkuprocentowego akcjonariusza PBKM. Celem transakcji jest rozszerzenie oferty PBKM, rozwój rynkowy nowych produktów i usług DIAGNOSTYKI oraz wykorzystanie synergii PBKM i DIAGNOSTYKI w dotarciu do potencjalnych klientów.

Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną transakcji po stronie PBKM, obejmującą m.in. badanie due dilligence oraz przygotowanie i negocjacje umowy inwestycyjnej regulującej transakcję.

W projekt zaangażowani byli: Maciej Kożuchowski, radca prawny, managing associate, Barbara Łągiewka, aplikantka radcowska, Magdalena Szeplik, aplikantka adwokacka oraz Bartłomiej Woźniak, aplikant adwokacki.