Polish Enterprise Fund VIII, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, obejmie 40% akcji BISAR S.A. inwestując 125 mln złotych. BISAR to utworzona w 2015 roku dynamicznie rosnąca spółka zajmująca się outsourcingiem procesowym, która rozszerza swoją działalność o nowe kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Kancelaria GESSEL doradzała Enterprise Investors w poszczególnych aspektach tego złożonego projektu, co objęło w szczególności przeprowadzenie prawnego due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowała Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Bisar S.A. i jej podmiotami zależnymi. 

Ze strony GESSEL transakcję prowadził multidyscyplinarny zespół kierowany przez Marcina Macieszczaka, partnera zarządzającego kancelarii. W szczególności, Michał Boryczka, managing associate koordynował due diligence,  Krzysztof Jasiński, managing associate oraz Diana Strzałkowska, senior associate  byli zaangażowani w prace nad dokumentacją transakcyjną, a Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner i Karolina Olszewska, associate były odpowiedzialne za przygotowanie zgłoszenia antymonopolowego.

Bisar S.A. i jej podmioty zależne zajmują się głównie outsourcingiem procesów oraz prowadzą działalność na rynku usług HR i APT.

Enterprise Investors – podmiot, z dumą zaliczany przez GESSEL do grona stałych, cenionych Klientów – jest wiodącym inwestorem private equity, skupiającym się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Enterprise Investors rozpoczęło działalność w 1990 roku i utworzyło dziewięć funduszy, które zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 mld EUR w 152 spółki i zakończyły inwestycje w 136 spółkach. Kancelaria GESSEL miała przyjemność doradzać Enterprise Investors przy kilkudziesięciu transakcjach (zarówno inwestycjach jak i transakcjach wyjścia).