Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL, w radzie programowej Kongresu Kobiet.

Kongres Kobiet, który odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Warszawie ma na celu podsumowanie wkładu i najważniejszych osiągnięć kobiet w ciągu minionych 20 lat transformacji (1989-2009) w Polsce. Będzie też okazją do omówienia wizji przyszłej Polski, wskazania postulatów i wyliczenia zadań na przyszłość.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, sprawuje opiekę merytoryczną oraz poprowadzi panel „Jak kobiety sprawiedliwość zdobywały. Rola kobiet w rozwijaniu systemu prawnego w Polsce po ’89 roku.”

Zamysłem panelu jest prześledzenie obecności kobiet w zawodach prawniczych w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić kobiety pracujące w zawodzie sędziego, prokuratora, notariusza, adwokata. Jakie bariery napotykały i wciąż napotykają na swojej drodze? Jakie są obecne tendencje?

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie www.kongreskobiet.pl