Dorota Bryndal, wspólnik oraz Adam Kraszewski – eksperci Kancelarii GESSEL z zakresu prawa pracy, wezmą udział w charakterze prelegentów w konferencji Rozwiązania HR, która odbędzie się 21 października b.r. w Warszawie. Tematem ich wystąpienia będzie Pozyskanie lojalności pracownika. Rozważna polityka personalna – rozwiązania prawne .

Konferencja Rozwiązania HR jest skierowana do przedstawicieli działów HR, prowadzących działania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Ma ona na celu m. in. zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi, które mogą mieć wpływ na politykę personalną firmy, prezentację narzędzi i rozwiązań HR o znaczeniu strategicznym oraz najlepszych praktyk składających się na optymalny model współpracy działów HR z zarządem firmy.

Organizatorem konferencji jest Wolters Kluwer Polska.

Szczegółowy program konferencji