V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG odbył się w dniach 5-6 marca 2014 w Jachrance. Kancelaria była Partnerem tego wydarzenia.

Tematem przewodnim Kongresu były zmiany w zasadach raportowania bieżącego i kwartalnego w związku ze zmianami w prawie unijnym, reguły raportowania danych finansowych oraz najlepsze praktyki WZA. 

Leszek Koziorowski, wspólnik kancelarii oraz Krzysztof Marczuk, managing associate, wspólnie z Tomaszem Bardziłowskim Wiceprezesem Zarządu DI Investors, poprowadzili warsztat pt. „ Nowe obligacje, nowe regulacje - wybrane zagadnienia projektu ustawy o obligacjach”, podczas którego zostały omówione m.in. następujące kwestie:
  • Podmioty posiadające zdolność do emitowania obligacji;
  • Proces emisji obligacji oraz dokumentacja emisyjna;
  • Zgromadzenie obligatariuszy;
  • Nowe rodzaje obligacji;
  • Kwalifikacje podmiotu dokonującego wyceny zabezpieczenia.
Więcej informacji:

http://seg.org.pl/pl/v-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg