Kancelaria GESSEL po raz kolejny była partnerem IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 13-14 lutego 2018 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Uczestnicy kongresu mieli okazję wziąć udział w zaaranżowanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”, którego Przewodniczącym był mec. Leszek Koziorowski oraz porozmawiać o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.

W pierwszym dniu kongresu oprócz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mec. Leszek Koziorowski miał przyjemność prowadzić panel pt. "Obowiązki informacyjne - ryzyka dla władz spółek publicznych", w ramach którego poruszano następujące tematy:

  • członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych,
  • analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień,
  • możliwości zarządzania ryzykiem.

Drugiego dnia kongresu Kancelaria GESSEL przeprowadziła warsztat zatytułowany „Sposoby nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną z uwzględnieniem regulacji MAR-owskich”, w którym udział wzięło około 60 uczestników. Prowadzącymi byli mec. Krzysztof Marczuk i mec. Magdalena Szeplik. Podczas warsztatu prelegenci mówili o korzyściach płynących z przeprowadzenia buy-back’u, regulacjach prawnych i uwarunkowaniach mających wpływ na proces skupu akcji własnych, sposobach finansowania, buy-back z wykorzystaniem Rozporządzenia MAR – zasada bezpiecznej przystani oraz o okresach zamkniętych a buy-back.

Więcej informacji na temat kongresu znajdą Państwo na:

http://seg.org.pl/pl/ix-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg