Kancelaria Gessel, Koziorowski doradzała warszawskiej spółce Comperia.pl w procesie IPO, w tym w sporządzeniu prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz przeniesieniem akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. W projekt zaangażowani byli prawnicy z działu prawa rynków kapitałowych GESSEL: Leszek Koziorowski, wspólnik kancelarii oraz Tomasz Drągowski, radca prawny of Counsel.

Comperia.pl to spółka z branży technologii informatycznych prowadząca pierwszą w Polsce internetową porównywarkę produktów finansowych, która umożliwia m.in. porównanie produktów oferowanych przez banki.

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, które zostały zaoferowane w subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej trwającej w dniach 1-14 lutego 2014 r., na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 stycznia 2014 r., inwestorzy instytucjonalni i indywidualni objęli 575.000 akcji. Podwyższenie kapitału obejmujące te akcje zostało zarejestrowane w KRS w dniu 27 lutego 2014 r. Akcje serii F wraz z pozostałymi akcjami okazicielskimi Spółki (dotychczas notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) są obecnie przedmiotem ubiegania się o uzyskanie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na GPW. Rozpoczęcie notowań akcji spółki na GPW spodziewane jest w drugiej połowie marca 2014 r.