Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 19 mln zł kary na TP EmiTel, właściciela stacji emitujących sygnał radiowy i telewizyjny, spółkę zależną Telekomunikacji Polskiej, za to, iż od wielu lat dyskryminuje nadawców publicznych. Postępowanie było prowadzone na wniosek Związku Pracodawców Mediów Publicznych,który reprezentowała Kancelaria GESSEL. 

Prezes UOKiK uznał przedstawione przez Kancelarię GESSEL argumenty za słuszne, zakazał dalszego nadużywania przez TP EmiTel pozycji dominującej na rynku i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Ze strony kancelarii sprawę prowadziła Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny. O sprawie, powołując się na opinie Kancelarii GESSEL, napisał m.in. TheWall Street Journal Polska.