ICCA Guide po polsku

25.02.2015 Aktualności

Wprowadzenie ICCA do interpretacji konwencji nowojorskiej z 1958 r.” to pierwsze w historii tłumaczenie „ICCA Guide to the interpretation of the 1958 New York Convention” na język polski. Publikacja Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego (ICCA) dotyczy stosowania i interpretacji Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. 

Wprowadzenie ICCA do interpretacji konwencji nowojorskiej z 1958 r.” jest zbiorem praktycznych komentarzy do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. Zawiera komentarze do poszczególnych artykułów Konwencji oraz szeroki wybór orzecznictwa z różnych krajów – stron Konwencji. ICCA Guide to podręcznik adresowany do sędziów, bo to oni rozstrzygają sprawy o uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, może być także pomocna dla praktyków, w tym pełnomocników reprezentujących strony wnioskujące o uznanie lub wykonanie orzeczeń, ale też dla studentów, wykładowców czy w ogóle osób zainteresowanych arbitrażem. Ma za zadanie w zarysie przedstawić Konwencję oraz udzielić wskazówek dotyczących jej zakresu, wykładni i stosowania.

Książka ukazuje się pod redakcją i nadzorem dr Beaty Gessel – Kalinowskiej vel Kaliszoraz dr Katarzyny Michałowskiej, w tłumaczeniu Marii Dudzińskiej, Natalii Jodłowskiej, Jeremiasza Kuśmierza, Pawła Kwiatkowskiego i Michała Pochodyły, przy wsparciu Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!