"Wprowadzenie ICCA do interpretacji konwencji nowojorskiej z 1958 r.” to pierwsze w historii tłumaczenie „ICCA Guide to the interpretation of the 1958 New York Convention” na język polski. Publikacja Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego (ICCA) dotyczy stosowania i interpretacji Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. 

Wprowadzenie ICCA do interpretacji konwencji nowojorskiej z 1958 r.” jest zbiorem praktycznych komentarzy do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. Zawiera komentarze do poszczególnych artykułów Konwencji oraz szeroki wybór orzecznictwa z różnych krajów – stron Konwencji. ICCA Guide to podręcznik adresowany do sędziów, bo to oni rozstrzygają sprawy o uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, może być także pomocna dla praktyków, w tym pełnomocników reprezentujących strony wnioskujące o uznanie lub wykonanie orzeczeń, ale też dla studentów, wykładowców czy w ogóle osób zainteresowanych arbitrażem. Ma za zadanie w zarysie przedstawić Konwencję oraz udzielić wskazówek dotyczących jej zakresu, wykładni i stosowania.

Książka ukazuje się pod redakcją i nadzorem dr Beaty Gessel – Kalinowskiej vel Kaliszoraz dr Katarzyny Michałowskiej, w tłumaczeniu Marii Dudzińskiej, Natalii Jodłowskiej, Jeremiasza Kuśmierza, Pawła Kwiatkowskiego i Michała Pochodyły, przy wsparciu Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.