III edycja programu stypendialnego Fundacji GESSEL dla Zachęty

12.09.2017 Aktualności

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program wspiera finansowo badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji.
Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

LAUREACI KONKURSU STYPENDIALNEGO ±∞Zachęta:

W 2015 roku Fundacja GESSEL przyznała stypendium doktoranckie Krzysztofowi Kościuczukowi na dokończenie pracy pt. Wybrane zagadnienia dotyczące wystaw sztuki w latach 60. i 70. w Polsce.

W 2016 roku wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską otrzymała Zofia Czartoryska za pracę pt. Sztuka outsiderów jako sztuka współczesna. Przypadek wystawy „Po co wojny są na świecie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Od 2017 roku naszym kolejnym stypendystą jest Tomasz Szczepanek, reżyser teatralny, doktorant w instytucie filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, który piszę pracę doktorską pt. Sztuka porażki – emancypacja polityczna przez estetykę na przykładzie sztuki queerowej i postkolonialnej.

 

Zgłoszenia do konkursu o nagrodę za najlepszą prace magisterską należy składać do 30 września 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu o stypendia doktoranckie należy składać do 10 października 2017 roku

informacje o programie:

www.zacheta.art.pl/pl/o-nas/fundacja-gessel

www.gessel.pl/Fundacja GESSEL dla Zachęty

www.facebook.com/Fundacja GESSEL dla Zachęty

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli-fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.

 

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!