W dniach 6-7 marca 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbył się V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Wzięły w nim udział Inarda Bielińska, of counsel, radca prawny oraz Katarzyna Lisowska, starszy prawnik, radca prawny. 

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w 2019 roku.

Aby zapewnić wielostronną analizę stanu orzecznictwa wśród referentów i uczestników znaleźli się m.in. sędziowie, doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz pracownicy naukowi. 

Więcej informacji o konferencji na stronie organizatora.