W dniu 24 maja 2010 roku Zarząd ICC Polska podjął uchwałę o przyjęciu Kancelarii GESSEL w poczet członków wspierających Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Członkiem zwyczajnym ICC Polska została dr Beata Gessel.

Powstała w 1919 roku Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC) jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada status konsultacyjny najwyższej rangi przy ONZ i jest preferowanym partnerem międzynarodowych i regionalnych organizacji biznesowych. Poprzez komisje kodyfikujące ICC opracowuje jednolite przepisy międzynarodowe przeznaczone dla przedsiębiorców. Przy ICC działa również największy międzynarodowy Sąd Arbitrażowy poświęcony sprawom gospodarczym. Polski Komitet Narodowy powstał w 2000 roku.