W dniu 7 marca 2017 roku Joanna Kisielińska, aplikantka radcowska Kancelarii GESSEL, uczestniczyła w charakterze panelisty w spotkaniu dotyczącym doświadczeń młodych prawników z konkursów arbitrażowych zorganizowanym w ramach projektu „Akademia Arbitrażu” przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedsięwzięcie polega na przybliżaniu zagadnień związanych z arbitrażem jako alternatywną metodą rozstrzygania sporów gospodarczych. Uczestnikami spotkań są studenci i doktoranci uczelni prawniczych, a także aplikanci adwokaccy i radcowscy. Spotkania przybierają charakter wykładów i paneli dyskusyjnych.

Po więcej informacji zapraszamy na profil społecznościowy projektu: www.facebook.com/akademiaarbitrazu