Kancelaria GESSEL świadczyła usługi prawne na rzecz Polimex Mostostal S.A. w związku dopuszczeniem akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego.

Pracami kierował Krzysztof Marczuk, radca prawny i managing associate. W projekt zaangażowani również byli: Magdalena Szeplik, aplikantka adwokacka, oraz Emanuel Kośka, aplikant radcowski.