Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną przy Funduszem First Private Equity FIZAN zarządzanego przez Vestor Dom Maklerski S.A. przy kolejnej transakcji związanej z restrukturyzacją zaangażowania finansowego Funduszu w spółkę Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach. W ramach restrukturyzacji wierzytelności w wysokości ponad 50 mln złotych przysługujących Funduszowi w stosunku do spółki Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. oraz spółki powiązanej Andoria-Mot sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, Fundusz sprzedał cześć przedmiotowych wierzytelności za kwotę 12,4 mln oraz dokonał konwersji wierzytelności nabywając mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Andoria Mot sp. z o.o. oraz akcji w spółce Kuźnia Jawor S.A.

Kancelaria GESSEL doradza Funduszowi od 2011 roku w zakresie jego zaangażowania w spółkę Gwarant Grupa Kapitałowa S.A, i jej spółek zależnych, przedmiotowa transakcja stanowi kolejny etap dezinwestycji Funduszu z przedmiotowej grupy spółek.

Kancelaria doradzała również przy emisji obligacji przez spółki z przedmiotowej grupy kapitałowej o łącznej wartości ponad 180 mln złotych.

Pracami zespołu GESSEL kierowała Małgorzata Badowska, wspólnik Kancelarii. W projekt zaangażowany byli Karol Sokół, adwokat, Krzysztof Jasiński, aplikant radcowski.

Kancelaria przeprowadziła również prawne due diligence spółek: Andoria Mot sp. z o.o. oraz Kuźnia Jawor S.A., których pracami kierował Maciej Boryczko, radca prawny, managing associate.