Mezzanine Capital Partners zainwestował 15 mln EUR w spółkę MBL, wiodącego producenta komponentów do sprzętu rehabilitacyjnego.

Zespół Kancelarii GESSEL kierowany przez mec. Małgorzatę Badowską, wspólnika Kancelarii, przeprowadził kompleksową obsługę prawną inwestycji po stronie funduszu. Doradztwo obejmowało w szczególności przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, poprzedzone badaniem due diligence. W projekt zaangażowani byli również: Tomasz Maślak, radca prawny oraz Krzysztof Jasiński, aplikant radcowski.

Inwestycja polegała częściowo na finansowaniu długiem, a częściowo na objęciu udziału kapitałowego w spółkach grupy i była wyłącznie finansowana przez fundusz AMC-III, zarządzany przez Mezzanine Capital Partners, który został mniejszościowym udziałowcem i partnerem finansowym MBL. Środki pozyskane z finansowania posłużą dalszej ekspansji oraz rozwojowi nowych produktów MBL.