Zespół M&A Kancelarii GESSEL (kierowany przez partnera Marcina Macieszczaka) przeprowadził kompleksową obsługę prawną inwestycji funduszu Mezzanine Management w Private Equity Managers S.A., spółkę dominującej w grupie kapitałowej podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi MCI. Doradztwo obejmowało w szczególności przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, poprzedzone badaniem due dilligence.

Inwestycja to zakup 8,33 proc. akcji w ramach trzeciej transzy pre-IPO Private Equity Managers S.A. W ramach inwestycji, Mezzanine Management nabędzie również obligacje Private Equity Managers S.A. zamienne na akcje tej spółki. Łączna wartość inwestycji Mezzanine Management w Private Equity Managers S.A. wyniesie 50 mln zł.

Prace dedykowanego zespołu transakcyjnego Kancelarii GESSEL prowadziła Małgorzata Badowska, radca prawny i managing associate. W projekt zaangażowani byli: Maciej Kożuchowski, radca prawny i managing associate, Barbara Łągiewka, aplikantka radcowska oraz Michał Makarewicz.