Novita S.A. jest wiodącym polskim producentem włóknin wytwarzanych w technologii spunlace (igłowanie wodą) oraz technologii igłowania mechanicznego. Właścicielem większościowego pakietu akcji Novita był Lentex S.A., będący wiodącym producentem wykładzin oraz włóknin, od wielu lat działającym na rynku polskim oraz globalnym. Novita oraz Lentex są jednocześnie spółkami publicznymi, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Vaporjet Ltd. jest globalnym producentem włóknin wytwarzanych w technologii spunlace (igłowanie wodą) z siedzibą w Izraelu i światowym liderem tego segmentu.

Kancelaria GESSEL zapewniała obsługę prawną transakcji po stronie sprzedającego w kluczowych aspektach transakcji, w tym w zakresie negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Pracami zespołu GESSEL kierował Marcin Macieszczak, wspólnik Kancelarii. W projekt zaangażowany byli Michał Bochowicz, adwokat w zespole fuzji i przejęć, oraz Tomasz Drągowski, of counsel w zespole rynków kapitałowych.