29 kwietnia br. Polski Bank Komórek Macierzystych zadebiutował na GPW. Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną PBKM przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy). Kancelaria doradzała przy sporządzeniu prospekt u emisyjnego , koordynowała całego procesu IPO, w tym m.in. doradzała przy negocjowaniu umów mandatowych z bankami, audytorem, doradcą finansowym, corporate governance. Kancelaria przeprowadziła due diligence grupy kapitałowej PBKM oraz restrukturyzację korporacyjną w celu dostosowania PBKM do statusu spółki publicznej. Kancelaria doradzała także przy przygotowani u porozumienia inwestycyjnego akcjonariuszy w sprawie IPO i rozwiązanie umowy inwestycyjnej dla Enterprise Investors.

Zespołem prawników kancelarii kierował Krzysztof Marczuk, radca prawny, partner przy wsparciu prawników kancelarii GESSEL: Magdaleny Szeplik, Wojciecha Nowosada oraz Przemysława Krzemienieckiego.