Kancelaria GESSEL w sposób kompleksowy doradzała spółce giełdowej Polimex Mostostal S.A. w przeprowadzeniu procesu scalania akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych na akcje. Stosunek wymiany akcji wynosił 50:1 (w miejsce 50 akcji o nominale 4 grosze powstała 1 akcja o nominale 2 złote). Proces scalenia zakończył się z sukcesem, obrót na rynku regulowanym akcjami Spółki po scaleniu został wznowiony w dniu 14 października 2015 r.

Pracami kierował Krzysztof Marczuk, radca prawny i managing associate. W projekt zaangażowana również była Magdalena Szeplik, aplikantka adwokacka.