Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną transakcji pośredniej sprzedaży 59,95% akcji Harper Hygienics S.A. firmie iCotton SIA będącej łotewskim producentem artykułów higienicznych i kosmetycznych.

Harper Hygienics jest polskim producentem artykułów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry. Od 2010 roku spółka jest notowana na warszawskim parkiecie. Firma zatrudnia ponad 500 osób i w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 155 milionów PLN. Główną marką spółki jest Cleanic, rozpoznawany przez blisko 75% grupy docelowej.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki oraz zakończyły inwestycje w 120 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3 miliardów EUR.

Kancelaria Gessel doradzała Funduszowi przy nabyciu 75% udziałów Spółki w 2004 roku oraz przy nabyciu przez Fundusz 100% pakietu udziałów w Spółce w 2007 roku, jak również w procesie Initial Public Offering w 2010 roku.

Kancelaria Gessel świadczyła kompleksowe usługi prawne na rzecz spółki Harper Hygienics S.A. i jej akcjonariusza przez okres ostatnich 13 lat.

Prace zespołu GESSEL nadzorował Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający Kancelarii. Projekt prowadził Karol Sokół, adwokat, z udziałem Bartłomieja Woźniaka oraz Michała Osowskiego.