Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem oferty publicznej akcji z prawem poboru i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, obejmującą m.in. przeprowadzenie due diligence w związku prospektem, doradztwo korporacyjne, doradztwo i reprezentowanie Spółki w postepowaniu o zatwierdzenie prospektu przez KNF oraz wsparcie przy przeprowadzeniu oferty publicznej o wartości ponad 20 milionów złotych.

Środki z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na częściową spłatę zadłużenia i na realizację planowanych inwestycji (m.in. koncentrację produkcji parafin w zakładzie w Jaśle, do którego ma zostać przeniesiona część wyposażenia fabryki w Czechowicach-Dziedzicach oraz doposażenie zakładu w Jaśle o dodatkowe urządzenia, głównie służące konfekcjonowaniu produkcji).

Transakcję nadzorował Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny, natomiast bezpośrednio transakcją kierowała Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat we współpracy z Urszulą Śleszycką, prawnikiem. Wsparcia udzielił również: Leszek Koziorowski, wspólnik radca prawny.

Polwax S.A. to największy w Polsce i jeden z europejskich liderów rynku parafinowego, producent i dystrybutor rafinowanych, odwanianych parafin, wosków i przemysłowych specyfików parafinowych, które wykorzystywane są w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu. Polwax prowadzi działalność od 1999 roku, a od 2014 roku spółka jest notowana na GPW (Kancelaria GESSEL doradzała Polwax w procesie IPO oraz debiucie akcji spółki na GPW).