Kancelaria GESSEL pełniła rolę doradcy prawnego transakcji w związku z ustanowieniem przez New Energy Investments Sp. z o.o. (spółkę z grupy Columbus Energy S.A.), programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł oraz emisją obligacji pierwszej serii o wartości 75 mln zł  skierowanej w trybie oferty prywatnej do Banku Ochrony Środowiska S.A. Kancelaria GESSEL działała na zlecenie Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jako organizatora emisji, dealera, agenta dokumentowego, kalkulacyjnego oraz agenta emisji.

Kancelaria zapewniła kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania całej dokumentacji prawnej programu, emisji obligacji oraz dokumentacji zabezpieczeń. Doradcą emitenta był Deloitte Legal.

Emisja zielonych obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP). Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone są na budowę farm fotowoltaicznych w Polsce, o łącznej mocy ponad 30 MW.

Zielone Obligacje stają się coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne.

Transakcję prowadzili wspólnicy Kancelarii GESSEL: Krzysztof Marczuk oraz Małgorzata Badowska. W prace zaangażowane były zespoły Rynków kapitałowych oraz Bankowości i finansów: Jakub Rowicki, prawnik, Magdalena Dudziec-Kośnik, starszy prawnik, radca prawny, Dawid Marciniak, prawnik i Katarzyna Matyszewska, prawnik.