Kancelaria GESSEL pełni funkcję doradcy prawnego w związku z ofertą publiczną akcji spółki Cavatina Holding oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wartość IPO wyniosła 187,5 mln zł. Debiut Cavatina Holding na GPW zaplanowany jest około 23 lipca 2021 roku.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.

W związku z IPO Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao. Audytorem był E&Y.

Zespół Kancelarii GESSEL świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cavatina Holding oraz Globalnych Współkoordynatorów w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO oraz procesem zatwierdzenia prospektu w KNF. Kancelaria GESSEL doradzała we wszystkich aspektach prawnych związanych z przygotowaniem Spółki do funkcjonowania jako spółka publiczna, dematerializacją akcji oraz procesem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz przygotowaniem programu motywacyjnego w Grupie Cavatina Holding.

Środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

W skład zespołu transakcyjnego prowadzonego przez partnera Krzysztofa Marczuka weszli: Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat, starsi prawnicy: Julia Trzmielewska i Michał Wieliński, Jan Łożyński, ekonomista oraz prawnicy: Urszula Śleszycka i Dawid Marciniak.