Kancelaria GESSEL pełni funkcję doradcy prawnego spółki Vercom S.A., akcjonariuszy sprzedających oraz menedżerów: Pekao Investment Banking S.A., mBank S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, Haitong Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce w związku z ofertą publiczną o wartości do 225 milionów złotych (według ceny maksymalnej), przeprowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w dniu 12 kwietnia 2021 r.  oraz planowanym debiutem na GPW.

W transakcji biorą udział prawnicy zespół rynków kapitałowych: Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat, Michał Wieliński, starszy prawnik, radca prawny oraz prawnicy Urszula Śleszycka, Jakub Rowicki i Dawid Marciniak, współpracując z doradcą Janem Łożyńskim. Partnerem odpowiedzialnym za nadzór nad całością transakcji jest Krzysztof Marczuk, radca prawny.

Dziękujemy zespołom Vercom S.A., Pekao Investment Banking S.A., mBank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, Haitong Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz KPMG za dobrą współpracę na dotychczasowym etapie transakcji.

Vercom S.A. jest spółką zależną od notowanej na GPW spółki R22 S.A. Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.