Kancelaria GESSEL doradzała w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 100 mln złotych, przeprowadzeniu oferty publicznej w związku emisją obligacji serii A i B, każda o wartości 50 mln złotych, oraz dopuszczeniu obu serii obligacji do obrotu na ASO GPW.

Kancelaria GESSEL była doradcą prawnym transakcji, działając na rzecz Benefit Systems S.A. jako emitenta oraz Haitong Bank  S.A., Oddział w Polsce, pełniącego funkcję Organizatora Emisji, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego i Agenta Dokumentacyjnego.

Zakres usług obejmował kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i podpisania dokumentacji emisyjnej, ofertowej, dokumentacji zabezpieczeń oraz ustanowienia zabezpieczeń na udziałach wybranych polskich spółek zależnych oraz wybranych aktywach pod prawem polskim, a także doradztwo i koordynacja w zakresie dokumentacji i ustanowienia zabezpieczeń na wybranych zagranicznych spółkach zależnych. Ponadto kancelaria doradzała w procesie ofertowania obligacji, ich dematerializacji oraz dopuszczenia do obrotu na ASO GPW.

W ramach tej transakcji Gessel Trust Services jest administratorem zabezpieczeń, zastawów pod prawem czeskim oraz administratorem zastawów rejestrowych pod prawem polskim.

Transakcją kierował oraz nadzorował Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny. W projekt zaangażowani byli również: Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat, Dawid Marciniak, prawnik, Jakub Rowicki, prawnik, oraz Urszula Śleszycka, prawnik oraz (wcześniej również Michał Szutenbach, starszy prawnik, adwokat). W transakcję zaangażowani byli także Leszek Koziorowski oraz Małgorzata Badowska, wspólnicy, radcowie prawni.

Benefit Systems S.A. oferuje świadczenia pozapłacowe pracownikom firm oraz instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in. karty sportowe, karty lunch (bony żywieniowe) czy kupony do kina i teatru. Poza tym Benefit Systems SA zajmuje się też organizacją szkoleń biznesowych. Z usług firmy korzysta ponad 10 tys. polskich przedsiębiorstw. Spółka Benefit Systems istnieje od 2000 r. Spółka Benefit Systems S.A. jest obecna na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku.