Kancelaria GESSEL doradzała w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 150 mln złotych oraz wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kancelaria GESSEL była doradcą prawnym, działając na rzecz Haitong Bank  S.A., Oddział w Polsce, pełniącego funkcję Organizatora Emisji, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego i Agenta Dokumentacyjnego w związku z programem emisji obligacji do kwoty 150 mln złotych ustanowionym przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. oraz emisją obligacji pierwszej serii o wartości 130 mln złotych.

Zakres usług obejmował kompleksowe doradztwo po stronie Haitong Bank w zakresie przygotowania i podpisania umowy agencyjnej dotyczące programu, umowy gwarantowania emisji, dokumentacji emisyjnej, oraz dokumentacji zabezpieczeń (obligacje zabezpieczone są poręczeniem udzielonym przez spółkę "PELION" S.A. z siedzibą w Łodzi).

W transakcji brali udział: Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny oraz  Jakub Rowicki, aplikant adwokacki.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zajmuje się dystrybucją leków, a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Spółka wchodzi w skład Pelion Healthcare Group. Jest obecna na polskim rynku od 1990 roku.