Kancelaria GESSEL reprezentowała SESCOM S.A., spółkę oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania techniczną obsługą obiektów sieciowych i wielkopowierzchniowych, przy transakcji nabycia od CUBE.ITG S.A. części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji.

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną transakcji po stronie SESCOM S.A., obejmującą w szczególności: badanie due dilligence oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego Kancelarii GESSEL kierował Maciej Kożuchowski, radca prawny i managing associate. W projekt zaangażowani byli Monika Żulińska, radca prawny i managing associate, Inarda Bielińska, radca prawny, of counsel oraz aplikanci adwokaccy: Bartłomiej Woźniak, Karolina Turko i Karolina Krzal.