Kancelaria GESSEL doradzała w transakcji sprzedaży 48.000 akcji Creepy Jar przez akcjonariuszy i członków zarządu Spółki, stanowiących 7,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, przeprowadzanej w formie oferty publicznej w ramach procedury ABB. Wartość oferty publicznej wyniosła łącznie ponad 45 mln zł.

Kancelaria GESSEL pełniła funkcję doradcy transakcyjnego dla akcjonariuszy sprzedających oraz IPOPEMA Securities S.A., firmy inwestycyjnej pośredniczącej w przeprowadzeniu procesu ABB. Transakcję nadzorował i prowadził Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny razem z Michałem Szutenbachem, starszym prawnikiem, adwokatem oraz Julią Trzmielewską, starszym prawnikiem.

Creepy Jar S.A. jest spółką publiczną i producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

IPOPEMA Securities S.A. jest firmą inwestycyjną świadczącą m.in. usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych oraz prywatnych, w tym fuzji i przejęć oraz transakcji w obrocie wtórnym.