Kancelaria GESSEL doradzała Caspar Asset Management S.A. w procesie kompleksowego przygotowania Spółki do dopuszczenia wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany.

Nasze doradztwo obejmowało przygotowanie zmian dokumentacji korporacyjnej, wsparcie w przygotowaniu prospektu oraz reprezentację Spółki w postępowaniu przed KNF.

Projekt nadzorował Krzysztof Marczuk (partner). Pracami Zespołu kierował Michał Wieliński (senior associate) przy wsparciu Magdaleny Szeplik (managing associate). W projekcie uczestniczyli również Jan Łożyński (doradztwo finansowe), Dawid Marciniak (associate) oraz Maciej Kowalski (associate).

Caspar Asset Management S.A. jest domem maklerskim specjalizującym się w obsłudze klientów prywatnych zamożnych (HNWI) oraz bardzo zamożnych (UHNWI), którym świadczy przede wszystkim usługę zarządzania aktywami w oparciu o indywidualnie uzgodnione strategie inwestycyjne. W skład grupy kapitałowej Caspar wchodzi również Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A., podmiot wyspecjalizowany w obsłudze klientów indywidualnych poszukujących możliwości inwestowania wolnych środków w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełniący równolegle funkcję agenta firmy inwestycyjnej dla Caspar Asset Management S.A.