Kancelaria GESSEL doradzała Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” przy zawarciu umowy na budowę i utrzymanie polskiego repozytorium danych w ramach Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków.

Kancelaria GESSEL doradzała Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” przy negocjacjach z Arvato Systems GmbH związanych z zawarciem umowy na budowę i utrzymanie polskiego repozytorium danych w ramach Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków. Polski System Weryfikacji Autentyczności Leków, który powstanie w wyniku realizacji tej umowy będzie jednym z elementów Systemu Centralnego, obejmującego docelowo wszystkie kraje członkowskie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prace nad umową uwzględniały równoległe wdrożenia w innych krajach Europy, co przekładało się na stopień trudności przy negocjacji jej warunków.

Projekt zakończył się sukcesem, uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w Warszawie, w dniu 5 lipca 2018 roku. W podpisaniu umowy towarzyszyli przedstawiciele organizacji zrzeszonych we władzach Fundacji oraz przedstawiciele tzw. organizacji stowarzyszonych, do grona których, na dzień podpisania umowy, należą: Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Polska Federacja Szpitali, PASMI oraz GS1 Polska.

Pracami nad projektem kierowała Dorota Bryndal, radca prawny, wspólnik, przy wsparciu adwokat Marty Grabiec.