Kancelara GESSEL doradzała Mezzanine Management (firma inwestycyjna) w transakcji nabycia 100% udziałów DP Poland plc (zarządzającego pizzeriami Dominos w Polsce), w zamian za akcje nowej emisji DP Poland plc objęte przez dotychczasowego akcjonariusza Dominium – spółkę portfelową AMC III, którego doradcą jest Mezzanine Management. 

Wartość transakcji wyniosła około 23 mln funtów. Transakcja obejmowała nabycie spółki notowanej na rynku AIM London Stock Exchange oraz jednoczesną sprzedaż i zbycie akcji polskiej spółki. Zamknięcie transakcji uzależnione było od uzyskania zgody zarówno UOKiK, jak i stosownego brytyjskiego organu nadzorującego transakcje przejęcia przedsiębiorców (UK Takeover Panel). 

Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksowe usługi doradcze m.in. obejmujące wsparcie w zakresie przygotowania umowy inwestycyjnej i umowy sprzedaży udziałów oraz wszystkich wewnętrznych przygotowań do sprzedaży Dominium Pizza S.A. 

Za aspekty transakcyjne transakcji odpowiedzialni byli: Małgorzata Badowska, partner; Karol Sokół, managing associate, natomiast za aspekty antymonopolowe: Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner oraz Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik.