Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł przedwstępną umowę zakupu udziałów, na podstawie której PBKM nabędzie 53% kapitału zakładowego spółki Sorgente s.r.l. z siedzibą w Mediolanie za łączną kwotę 420 tys. euro (ok. 1,9 mln zł). Cena może zostać podwyższona o dodatkową kwotę na zasadzie mechanizmu tzw. earn-out w oparciu o zysk spółki uzyskany w 2020 r.

Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od spełnienia warunku zawieszającego obejmującego wydanie oficjalnego pozwolenia przez Kancelarię Premiera Włoch. Według prognoz proces integracji spółki Sorgente z grupą kapitałową PBKM zajmie około 18-24 miesiące.

Kancelaria GESSEL świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Banku Komórek Macierzystych, zapewniając kompleksową obsługę prawną przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej.  W projekt zaangażowani byli: Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny współpracując m.in. z Piotrem Rysiakiem, starszym prawnikiem, adwokatem i Anną Haciuk, prawnikiem.