Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł ze spółką InGeneron oraz osobą fizyczną przedwstępną umowę zakupu 100 proc. udziałów niemieckiej spółki eticur) oraz wierzytelności względem spółki.

Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in. spłatę przez eticur) części pożyczek udzielonych przez sprzedającego oraz uzyskania przez PBKM zgody banku PKO BP (który jest kredytodawcą PBKM) na przeprowadzenie transakcji.

Kancelaria GESSEL świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Polskiego Banku Komórek Macierzystych, zapewniając kompleksową obsługę prawną przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej. 

W projekt zaangażowani byli: Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny oraz m.in. z Piotr Rysiak, starszy prawnik, adwokat i Anna Haciuk, prawnik.