Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) przy transakcji nabycia pakietu mniejszościowego w dwóch spółkach prowadzących banki komórek macierzystych w Czechach (Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie)  i na Słowacji (Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie).

Wraz z zawarciem umowy sprzedaży udziałów zwarta została umowa inwestycyjna, która reguluje zasady inwestycji PBKM w czeską i słowacką spółkę, w tym możliwość rozszerzenia inwestycji PBKM w drodze nabycia pozostałych udziałów w spółkach.

Doradztwo Kancelarii miało kompleksowy charakter na wszystkich etapach transakcji i uwzględniało w szczególności prace nad dokumentacją transakcyjną oraz koordynację prac czeskich i słowackich doradców prawnych PBKM. Transakcję poprowadził  dr Bartłomiej Woźniak, managing associate, adwokat wraz z  Dianą Strzałkowską, prawnikiem. Całość prac nadzorował Maciej Kożuchowski, partner, radca prawny.

Polski Bank Komórek Macierzystych, przewodzący międzynarodowej grupie FamiCord, jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i Europie. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne).