Kancelaria GESSEL świadczyła doradztwo prawne na rzecz pożyczkodawcy w procesie udzielenia finansowania w kwocie 110 mln złotych dla Columbus Energy S.A., z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych.

Wsparcie Kancelarii GESSEL obejmowało kompleksowe prace nad dokumentacją związaną z udzieleniem finansowania, w tym nad umową pożyczki oraz dokumentacją zabezpieczeń.

Projekt współprowadzili Michał Bochowicz, managing associate, adwokat oraz Michał Osowski, starszy prawnik, radca prawny. W projekt zaangażowani byli również: Weronika Zdeb, starszy prawnik, adwokat, Katarzyna Matyszewska, prawnik oraz Aleksander Nicałek, prawnik. Całość prac nadzorowała Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny.

Columbus Energy S.A. to lider krajowego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych (systemy produkujące energię elektryczną ze światła słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego), spółka notowana na rynku NewConnect, której kapitalizacja na dzień niniejszej publikacji wynosi ponad 2,8 mld złotych.