Kancelaria GESSEL pełni funkcję doradcy prawnego spółki Pure Biologics S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW. Przed rozpoczęciem oferty publicznej, Kancelaria GESSEL świadczyła na rzecz Emitenta usługi doradztwa w procesie przygotowania Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej, obejmujące m.in. due diligence i wsparcie przy przygotowaniu prospektu oraz przygotowanie dokumentacji emisyjnej i korporacyjnej, a także reprezentowała Spółkę w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przez KNF. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki – m.in. na realizację obecnie prowadzonych projektów B+R, a także na rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych, alternatywnych celów molekularnych, które potencjalnie mogą stanowić cele terapeutyczne dla nowych leków w leczeniu nowotworów i układu immunologicznego.

W transakcji biorą udział Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny, Magdalena Szeplikmanaging associate, adwokat, Dawid Marciniak, prawnik i Urszula Śleszycka, prawnik.

Pure Biologics SA jest spółką biotechnologiczną z Wrocławia, która opracowuje leki biologiczne oparte o przeciwciała oraz opracowuje nowe terapie pozaustrojowe oparte o aptamery. To nowe rozwiązania w obszarze biologicznych leków immunoonkologicznych i pozaustrojowych terapii dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, neurologicznymi i rzadkim.