Kancelaria GESSEL doradzała spółce Decora S.A. w przeprowadzeniu za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 r. wspólnie przez Decora S.A. oraz akcjonariuszy p. Włodzimierza Lesińskiego i Marzenę Lesińską. Rozliczenie wezwania nastąpiło w dniu 18 października 2018 r.

Kancelaria GESSEL odpowiedzialna była za wszystkie aspekty związane z wezwaniem, w tym przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w postaci dokumentu wezwania oraz porozumienia pomiędzy Spółka oraz akcjonariuszami co do wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania, przygotowania dokumentacji związanej z organizacji WZA oraz uchwałami WZA, Zarządu, Rady Nadzorczej w sprawie nabywania akcji własnych. Ponadto, doradzała przy negocjacjach umowy gwarancji bankowej i kredytu oraz w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Transakcje nadzorował Krzysztof Marczuk, wspólnik, radca prawny. W projekt zaangażowani byli Magdalena Szeplik, adwokat oraz Michał Szutenbach, adwokat.