Kancelaria GESSEL doradzała Tower Investments S.A. przy przeniesienia notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przenosinom towarzyszyła oferta publiczna, której wartość wyniosła 22,5 mln zł.

Tower Investments specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Klientami spółki są m.in. sieci Netto i Biedronka. Ponadto spółka jest właścicielem marki Shopin, pod którą realizuje parki i galerie handlowe.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i obejmowało w szczególności przeprowadzenie prawnego due diligence oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym prospektu emisyjnego.

Pracami nad projektem kierował Krzysztof Marczuk, wspólnik, przy wsparciu Magdaleny Szeplik, adwokata oraz Julii Trzmielewskiej, prawnika.