Kancelaria zapewniała kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki JARS S.A. W wyniku tych działań spółka staje się częścią GBA Group, a Grupa rozszerza swoją działalność na Europę Wschodnią.  Wejście na jeden z największych i najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej otwiera przed Grupą nowe możliwości dalszej ekspansji.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało przygotowanie Spółki do transakcji oraz wsparcie JARS S.A., dotychczasowych akcjonariuszy oraz organów Spółki na wszystkich etapach transakcji, w tym w szczególności doradztwo w procesie negocjacji dokumentacji.

Projekt prowadzony był przez Aldonę Pietrzak, partnera, radcę prawnego. W projekt byli zaangażowani także: Michał Boryczka, managing associate, radca prawny oraz prawnicy: Erazm Dutkiewicz, Karolina Olszewska oraz Iwona Gielo-Benza. Wsparcia udzielili także Marcin Macieszczak, partner, radca prawny, Adam Kraszewski, managing associate, radca prawny, Krzysztof Jasiński, starszy prawnik, radca prawny, Agnieszka Nowacka, starszy prawnik, radca prawny oraz Marta Grabiec, starszy prawnik, adwokat.

JARS S.A. – spółka powstała w 2000 roku w Łajskach pod Warszawą jako firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa żywności. W kolejnych latach sferta usług świadczonych przez JARS sukcesywnie się poszerzała – została rozszerzona m.in. o akredytowane  usługi laboratoryjne w zakresie analiz chemicznych i biologicznych. Obecnie JARS jest jedną z wiodących firm świadczących usługi w zakresie  badań  laboratoryjnych  w obszarze  żywności, środowiska i kosmetyków w Polsce.

GBA Group – została założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych firm usługowych w zakresie analiz laboratoryjnych i usług towarzyszących, dla klientów z branży spożywczej, środowiskowej i farmaceutycznej. Koncentrujemy się na połączeniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i wiedzy naukowo-technicznej.

jars